Dölj

Leker kurragömma – ”Kom igen, låt oss leka kurragömma”, vem känner inte till det från barndomen? Att leka kurragömma är ett av fritidsspelen och spelas ofta på grupplektioner eller på födelsedagar. Även om reglerna eller spelets gång är kända för nästan alla, sammanfattar vi de viktigaste nyckeldata här.

Regler och instruktioner för att spela kurragömma

matchfält

Oavsett om det är utomhus eller inomhus är varje terräng och varje rum där man kan gömma sig för sökaren lämpade för att leka kurragömma. För mindre barn räcker det med ett litet vardagsrum eller en trädgård full av träd och buskar. För äldre barn skulle ett större område med massor av gömställen vara mer lämpat för att möjliggöra en mer utmanande lek kurragömma.

regler

Vanligtvis väljs det barn som ska söka först genom en räkneramsa. Lutad mot ett träd eller en vägg täcker den utvalde sina ögon och räknar upp till ett överenskommet antal så att de andra barnen kan höra allt. De andra barnen letar efter ett lämpligt gömställe under räknetiden och håller tyst som en mus. När det letande barnet har räknat klart följer ett av följande ramsor i de flesta kurragömma-spel:

  • ”En, två, tre, fyra hörnstenar, allt måste döljas. Det räknas inte bakom mig och framför mig, och inte på någon sida!
  • Ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta, nio, tio – jag kommer!”

Eller bara

  • ”Eckstein, Eckstein, allt måste döljas. 1 – 2 – 3 – Jag kommer!”

Det sökande barnet får nu öppna ögonen och börjar spåra upp de andra barnen. Beroende på variant måste barnet som hittas antingen beröras eller kallas vid sitt namn. Den första personen som hittas kommer att vara nästa sökare. När alla barn har hittats är rundan över och en ny börjar med en ny sökare.

Hide and Seek-spel – Olika varianter

Verstecken spielen

Flera gömställen

Om det sista barnet inte hittas efter en lång sökning, så får de andra upptäckta gå på sökandet också. Om det försvunna barnet upptäcks av en sökare får han gömma sig tillsammans med barnet han söker. Båda väntar sedan på att nästa ska komma, etc. Det här spelet fortsätter tills alla utom det senast tittade barnet har hittat en grupp. Sökaren kan också avbryta spelet om det finns flera personer i ett gömställe och sedan välja en av gömställena som nästa sökare.

Leker kurragömma med notiser

Om den sökande har hittat någon som gömmer sig måste han snabbt gå tillbaka till sin räknepunkt, slå där handen och ropa upp namnet på den hittade. Men det finns också varianten att slå tre gånger med anropet 1,2,3 för XY.

De som är gömda har dock möjlighet att nå märket snabbare än den sökare och komma loss. Även en obemärkt gömd person kan försöka komma till tiden i hemlighet för att komma loss. Det som räknas här är det taktiska övervägandet att hålla sig gömd eller ta risken att bli ertappad för att besegra sig själv.

Spelet är över när alla barn har hittats, fria eller trasiga. Sökaren måste tydligt röra sig bort från märket, annars räknas det som katt eller vak. Så att ingen gömmer sig bakom trädet eller muren eller märket, säger man igen:

  • ”Bakom mig, framför mig, vänster, höger, det gäller inte”
leka kurragömma

Tre avsked

Om den första redan är avskuren här, kan en annan komma ut ur sitt gömställe och ropa ”helt fritt” vid utslagsplatsen. Då är alla fria som redan hittades tidigare. Om alla är lediga i slutet måste den gamla sökaren räkna igen.

En klunk

Det finns två grupper, uppdelade i sökare och gömma personer. Sökgruppen bygger ett A från grenar och måste vakta A:et. Om någon hittas gömmer sig måste han gå till ett område nära A:et och skrika högt. Fången kan bara befrias om de andra gömställena lyckas krossa sökarens uppbyggda A. Om trampet lyckas får gömställena leta efter ett nytt gömställe och de sökare bygger A:et igen av grenar. Spelet avslutas när antingen hela gömgruppen har blivit helt fångad eller när det inte längre finns någon lust att spela. Istället för ett A kan du alternativt sätta upp tre pinnar för att bilda en pyramid.

Leka kurragömma

En sökare väljs och räknar till ett specifikt antal med slutna ögon. De andra barnen gömmer sig under tiden. Om ett barn hittas av den sökare måste det springa iväg och, som att leka catch, fångas först. Nästa sökare är barnet som fångades.

Tretton

Om det finns en terräng med få gömställen så passar denna variant bra. Medan sökaren räknar från 13 till noll, gömmer sig resten av barnen. När den når noll öppnar sökaren ögonen och får ta tre steg åt valfri riktning. Om den sökande har upptäckt ett barn kan han ropa upp hans namn. Om han misslyckades, blundar han igen, men den här gången räknar han från 12 till noll. Under tiden måste alla lämna sitt gömställe, trycka kort på sökaren och gömma sig igen. Det hela upprepas, en räkning kortare, tills den första spelaren har hittats. Nästa räkneplats kan väljas efter behag.

Leker kurragömma på semestern

Du kan hitta fler bra idéer för att gömma dig här som videor:

https://www.youtube.com/results?search_query=verstecken+spielen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sicherheit
Sicherheit
Top Downloads