Verkocht bij Monopoly

Naast de Standaard regels Een paar extra tips zijn nog steeds erg handig bij het spelen van Monopoly, vooral als het gaat om rentetarieven. Ook de verkoop bij Monopoly speelt hierin een grote rol.

Bouwtekorten bij Monopoly:

Zodra de bank geen gebouwen meer heeft, moeten alle spelers die klaar zijn om te bouwen wachten tot een speler een gebouw afbreekt en teruggeeft aan de bank. Het is ook niet mogelijk om een hotel terug te geven aan de bank als er niet genoeg huizen zijn om het te vervangen.

Als er meer geïnteresseerden zijn voor gebouwen dan er huizen zijn, worden deze geveild aan de hoogste bieder. Het minimum bod is op Monopoly vertegenwoordigt de prijs die op de kaarten is afgedrukt.

Verkoop van onroerend goed:

Verkoop van onontwikkelde eigendom (Elektriciteits- en waterwerken, treinstations) is op elk moment mogelijk. Het spel moet echter worden gepauzeerd tijdens de veiling.

Zolang er gebouwen op een terrein staan, is het echter niet mogelijk om het te verkopen. Dit betekent dat deze eerst verkocht moeten worden aan de bank. Alleen dan maakt Monopoly straathandel mogelijk. Huizen en hotels kunnen op elk moment worden verkocht. Ze kunnen echter alleen aan de bank worden verkocht. Ze moeten echter net zo gelijkmatig worden verkocht als ze worden gekocht. Bij Monopoly telt 1 hotel voor 5 huizen. Indien nodig kunnen hotels voor de helft van de prijs aan de bank worden verkocht. Daarnaast krijg je 4 huizen. Eigendommen waarop een hypotheek rust, kunnen alleen aan andere spelers worden verkocht en niet aan de bank.

Hypotheken afsluiten:

Als een speler in een Monopoly-spel in financiële moeilijkheden komt door geldgebrek, kan hij vers kapitaal krijgen door zijn eigendom te verhypothekeren. Woningen en hotels bieden echter geen fundament om een hypotheek op af te sluiten. Bij Monopoly moeten alle panden aan een straat eerst verkocht worden voordat je een hypotheek kunt afsluiten. Dit betekent dat kapitaal kan worden opgehaald door huizen te verkopen voordat de hypotheek wordt genomen. Het bedrag van de hypotheek voor een woning staat op de achterkant van de betreffende kaart. De rente is 10% en is verschuldigd wanneer de hypotheek is afgelost. Bij verkoop van bezwaard onroerend goed kan de koper de hypotheek direct betalen, maar hoeft dat niet.

In ieder geval moet hij de 10% rente onmiddellijk betalen met Monopoly en wanneer hij uiteindelijk akkoord gaat om het terug te betalen, moet hij een extra 10% rente betalen als dit te laat gebeurt. Bij Monopoly blijft het bezwaarde eigendom echter in het bezit van de lener en kan het niet door andere spelers worden gekocht door de hypotheek terug te betalen. Om weer op het pand te kunnen bouwen, moet de hypotheek inclusief de 10% rente worden afgelost en moet de woning voor de volle prijs worden gekocht. Het innen van huur is niet toegestaan op bezwaarde panden. Een Monopoly-speler kan echter huur innen voor andere eigendommen in deze kleurgroep.

Faillissement / Faillissement:

Een speler die ondanks alle financiering (huisverkoop en hypotheek) zijn betalingen niet meer doet, moet alles wat hij heeft afstaan aan zijn schuldeisers en wordt uit het spel verwijderd. Bij Monopoly moet de speler direct de 10% rente betalen in het geval dat er een hypotheek verschuldigd is op een van de overgedragen eigendommen. Hij kan de lening afbetalen, doet hij dat niet meteen, dan is er nog 10% rente verschuldigd. Als een speler bij Monopoly zijn belastingen en boetes niet meer aan de bank kan betalen, dan worden al zijn bezittingen overgedragen aan de bank. De bank veilt dit vervolgens volgens het Monopoly reguleren aan de hoogste bieder. Gebouwen zijn vrijgesteld van deze monopolieregel. De kaart “Je komt uit de gevangenis” wordt terug in de stapel gelegd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sicherheit
Sicherheit
Top Downloads