Strafschop

Als een speler een overtreding begaat in het strafschopgebied van de tegenstander, of als een speler van het verdedigende team daar opzettelijk handbal speelt, resulteert dit in een strafschop.

Strafregels in het voetbal

➜ Download de officiële DFB voetbalregels

De bal wordt op de strafschopstip geplaatst voordat deze wordt uitgevoerd. Dit punt ligt precies 11 meter van de doellijn. Alleen de uitvoerende schutter mag op de strafschopstip staan. Op het moment van uitvoering van de strafschop mogen alleen de schutter en de keeper van het verdedigende team zich in het strafschopgebied bevinden. Alle overige teamgenoten/tegenstanders dienen zich buiten het strafschopgebied te bevinden en minimaal 9,15 meter van de strafschopstip. De spelers mogen pas terug in het strafschopgebied komen nadat de strafschop is genomen. Deze gegevens staan in de regels van de DFB duidelijk omschreven.

Strafschop 1
strafschopnemer

procedure

De scheidsrechter laat de bal en dus het schot los met een fluitsignaal. De speler en de schutter moeten de bal naar voren schieten in de richting van het generieke doel. Als de keeper de bal redt, kan de penaltynemer of een teamgenoot opnieuw op het doel schieten. Als de bal echter terugkaatst van de paal of de lat naar de schutter zonder dat de keeper hem van tevoren heeft aangeraakt, is de beslissing buitenspel.

De schutter mag de aanloop vertragen om de keeper te misleiden, maar hij mag niet volledig stoppen, maar moet altijd in beweging zijn. Het beste voorbeeld van zo’n toegestane vertraging is Robert Lewandowski van FC Bayern München. Hij heeft dit type geperfectioneerd en zijn hit rate verhoogd tot bijna 100%. Als de vertraging te groot is, krijgt de speler een waarschuwing en wordt het spel indirect gespeeld Vrije trap vervolgd voor de tegenstander. De keeper moet op de doellijn staan op het moment dat de strafschop wordt genomen en mag niet te hard stappen. Anders zal de scheidsrechter de keeper waarschuwen of hem zelfs straffen na de waarschuwing gele kaart .

Ongeldige straf

strafmaatregelen en gegevens

Een strafschop wordt herhaald als de schutter heeft gescoord maar zijn teamgenoten te vroeg het strafschopgebied binnenlopen. Als de schutter niet scoort, maar de spelers van de tegenpartij zijn te vroeg in het strafschopgebied gerend, wordt de strafschop herhaald. Als de keeper voor de lijn staat voordat de strafschop wordt genomen, wordt de strafschop ook herhaald.

persoonlijke straf

Een overtreding in het strafschopgebied resulteert vaak in een penalty en een sepot met daaropvolgend een schorsing, aangezien het er meestal om gaat een duidelijke scoringskans te verijdelen. Deze zogenaamde “drievoudige straf” bestaat niet meer. Als de aanval van de speler duidelijk op de bal is gericht, mag de scheidsrechter de speler ook een gele waarschuwing geven.

Videobewijs

In tijden van videobewijs zijn er steeds meer vertragingen bij beslissingen. Dit geldt ook voor overtredingen in het strafschopgebied, die onvermijdelijk leiden tot een strafschop. De meningen zijn hier echter nog steeds verdeeld, zeker als het om handbal gaat. Elke scheidsrechter beslist naar eigen inzicht. Vaak grijpt de videoscheidsrechter helemaal niet in, omdat dit alleen het geval is bij een zeer duidelijke verkeerde beslissing. Daarnaast kijkt de scheidsrechter op het veld vaak zelf naar de situatie op het scherm aan de rand van het veld om een definitieve beslissing te nemen. Dit leidt herhaaldelijk tot verwarring bij het publiek en ook bij de commentatoren. Voor de toekomst moet dit veel duidelijker worden gecommuniceerd.

Specialiteit

Theoretisch zou de kicker de bal ook naar voren kunnen passen en een naderende teamgenoot zou kunnen proberen het doelpunt te scoren. Aangezien deze variant minder succesvol is dan een direct schot, neemt geen enkele speler of team een strafschop vanaf de strafschopstip. De reden hiervoor is dat de spelers van de tegenpartij ook direct konden gaan rennen om het schot te voorkomen.

➜ Download de officiële DFB voetbalregels

Zo maak je 96% van de tijd een penalty

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Sicherheit
Sicherheit
Top Downloads