matchfält

Tennisbanan

Tennisbanan är rektangulär och 23,77 m lång. För enstaka spel är den 8,23 m bred och för dubbelspel är den 10,97 m bred.

I mitten delas spelplanen med ett nät. Nätet är fäst på utsidan av spelplanen i en höjd av 1,07 m med ett rep med en maximal diameter på 0,8 cm. Nätet måste sträckas så tätt att det helt fyller utrymmet mellan stolparna och spelplanen. Samtidigt måste det vara tillräckligt tätt för att säkerställa att ingen boll kan flyga genom nätet under spelet. Mitt på fältet måste nätet ha en höjd på 91,4 cm. En näthållare, som maximalt kan vara 5 cm bred, ger den nödvändiga höjden.

Utanför linjer vid tennisbanan

Dessutom dras linjer på spelplanen. Linjerna vid stigens ändar kallas baslinjer och linjerna vid sidorna kallas sidlinjer. Parallellt med nätet appliceras två servicelinjer på ett avstånd av 6,40 m. Den 5 cm breda servicecentrallinjen exakt mitt i fältet delar upp servicelinjerna i två servicefält på varje sida. Varje baslinje är i sin tur uppdelad i två halvor av ett 5 cm brett mittmärke som skjuter ut 10 cm in i spelplanen. De övriga linjerna på spelplanen bör vara mellan 2,5 cm och 5 cm breda. Grundlinjerna, som kan vara upp till 10 cm breda, är dock undantagna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Sicherheit
Sicherheit
Top Downloads