Browsing: Sportsregler

Regler er spesielt viktige i sport. Det er også idretter der fortolkningen av reglene er overdrevet, men grunnleggende regler er uunngåelige. Noen ganger tjener de også til å beskytte hver spiller.
Oversikt over sportsregler