хокей

0
Хокей се практикува като полеви спорт и спорт на закрито. В зависимост от възрастовата група играете на различни ...

Както всички други спортове, хокеят изисква определени правила на играта. Както във всеки друг спорт, за хокея на поле или хокея на закрито има определени правила, които са изложени в набор от правила. Тук ще намерите цялата важна информация, данни и факти за спорта с тоягата и правилата за хокей.
Хокей прави с един поглед

Sicherheit
Sicherheit
Top Downloads